Samenwerken met informele zorg

Inhoud van de training

Voor deze interactieve training wordt verschillende methodieken ingezet. Verder kent dit traject praktijkopdrachten om eigen methodieken en instrumenten te ontwikkelen.

Deze kunnen dienen als praktische hulpmiddelen bij het contact en de samenwerking met familieleden op de afdelingen/woongroepen.

Thema’s die aan bod komen tijdens de training

  • wat is informele zorg?
  • visie op familieparticipatie
  • welke rollen heeft een mantelzorger?
  • wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers?
  • waar ligt de grens bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden als het gaat om familieparticipatie?

Resultaat van de training

De deelnemers kunnen de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden direct toepassen in het dagelijkse werk. Zij zijn zich bewust van het belang van een samenwerkingsrelatie met mantelzorgers vanuit hun eigen taak en verantwoordelijkheid.

Zij hebben handvatten om contacten te leggen en te onderhouden met verschillende typen mensen (familieleden, vrienden en bekenden) uit het netwerk van de bewoner. Ook maken ze gebruik van tools waarmee ze kunnen reflecteren op de samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem gerust contact op, ik ga graag met je in gesprek.

Voor meer informatie over mijn ervaring, deskundigheid en scholing vind je op mijn LinkedIn of kan je bellen: 06 42 89 33 20

Aanmelden