Teamcoaching

Als teamcoach ga ik aan de slag met de onderstroom. We staan stil bij geschreven en ongeschreven regels in het team. Daarnaast kijken we samen naar de groepsdynamiek, de onderlinge relaties en gebeurtenissen die van invloed zijn op de onderstroom. Ik gebruik verschillende methodieken en casussen, gekoppeld aan de theorie.

Zo werk ik met het team op een laagdrempelige en creatieve manier aan de doelen. Ervaringen en dialogen krijgen een belangrijke plaats in dit traject.

Thema’s die aan bod komen

• Samenwerking
• Kwaliteiten en talenten binnen het team
• Communicatie
• Conflicten
• Emotionele veiligheid en vertrouwen binnen het team
• De positie en mogelijke groei van het team binnen de organisatie
• Het belang van het individu, het team en de organisatie

Een goede samenwerking leidt tot betere prestaties en dus: tevreden medewerkers. Open en oprecht communiceren zorgt voor vertrouwen en veiligheid.

De samenwerking is zeker verbeterd! Meer inzicht en begrip in elkaar. Bewustwording van hoe je (ook) kunt communiceren, dragen hier mijns inziens aan bij. 

Anoniem

Ik vind de samenwerking momenteel goed. Uiteraard zijn er nog steeds punten waarop wij kunnen verbeteren. Dit zal ook zo blijven, het blijft een leerproces. Ik vind dat wij nu veel meer begrip voor elkaar hebben.

Anoniem

Ik denk dat er een goede basis is gelegd voor eenieder om hiermee verder te gaan zodat we ook op langere termijn hier nog voordeel van hebben.

Anoniem

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem gerust contact op, ik ga graag met je in gesprek.

Voor meer informatie over mijn ervaring, deskundigheid en scholing vind je op mijn LinkedIn of kan je bellen: 06 42 89 33 20

Aanmelden