Als coach is het mijn taak om je te begeleiden in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik ken de leerprocessen die gedragsverandering tot stand brengen. Ieder mens heeft alle mogelijkheden om zijn doelen te bereiken. Jij dus ook. Het is aan mij om je te ondersteunen. Je bewust maken van je mogelijkheden. Samen kijken we hoe je die het beste in kan zetten. Ik ben een gids. Ik ken de weg en loop met je mee. Maar ik laat jou ontdekken. Als het nodig is zorg ik voor verdieping en uitleg. Coaching is aansluiten op het wereldmodel van de ander. Ik wil zicht krijgen op hoe jij naar de wereld kijkt. En naar jezelf. Gelijkwaardigheid tussen coach en deelnemer is een essentiële sleutel tot succes.

Ik zorg voor een veilige omgeving. Een situatie waarin jij je vrij voelt om te leren. Ik sta voor een vertrouwd, integer en veilig traject. Dat zijn de belangrijkste waarden voor mij als coach. Ik ben scherp en kritisch op mijn eigen werkwijze.

Als coach hoor je jezelf te kennen. Je moet scherp zijn op overdrachtspatronen wanneer je vanuit je eigen referentiekader kijkt. Daarom moet een coach altijd open staan en bewust zijn van de plek in het proces.

Hoe pak ik een coachtraject aan?

Voor de start bepalen we samen de doelstellingen van het traject. Soms denkt je werkgever met ons mee. We bespreken de aanleiding van dit traject en gaan uitvoerig in op ‘wat je wilt bereiken’.

Het is voor mij heel belangrijk dat we elkaar vertrouwen. De eerste bijeenkomst gaan we elkaar beter leren kennen. Daarnaast gaan we de coachvraag concreter maken. Het doel scherper stellen dus. Dan gaan we aan de slag. Iedere bijeenkomst begint met een korte terugblik op de afgelopen periode. We bespreken de huiswerkopdracht. Dan is het tijd voor de coachvraag die op dit moment speelt. Dus: waar wil je vandaag aan werken? Vervolgens kies ik een passende oefening. Ik maak gebruik van NLP, TA, burn-out begeleiding, systemisch werk of lichaamsgericht werk. Natuurlijk kies ik de methode die het best bij jou past. Als we de sessie afronden, bespreken we de inzichten die je op dat moment hebt. Daarnaast geef ik je de huiswerkopdracht voor de volgende sessie mee.

In sommige trajecten loop ik met je mee op de werkvloer. ‘Coach-on-the-job’ noemen we dat. Ik sluit bijvoorbeeld aan bij een teamoverleg en observeer je in de praktijk. Als het kan maak ik gebruik van beeldcoaching. Samen kijken we beelden terug.
Soms spreek ik een tussentijdse evaluatie af. Vooral als ik het gevoel heb dat er meer afstemming met de organisatie nodig is. Maar ook als het doel of tijdskader bijgesteld moet worden.

Ik check na iedere bijeenkomst hoe jij de sessie hebt ervaren. Of je feedback hebt voor mij. Samen bepalen we wanneer het traject klaar is. In overleg met de opdrachtgever ronden we het traject af.

De Internationale Ethische Code in mijn praktijk

Voor de start van het traject mail ik jou en je organisatie de kaders voor de coaching. Hierin geef ik aan wat coaching inhoudt. Ik ga in op de verschillende manieren van coaching. Daarnaast benoem ik de verantwoordelijkheden rondom de coaching. Ik loop de procedure van intake tot afronding na.  

Bij het versturen van de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden toegevoegd. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK.  

In een uitgebreide privacyverklaring licht ik toe hoe ik om ga met persoonlijke gegevens. Je kunt lezen hoe ik ze bewaar en beveilig. De verklaring is terug te vinden op de website. 

Een belangrijke voorwaarde voor individuele coaching is de coachruimte. Ik heb mijn eigen coachruimte waar privacy gewaarborgd is.  

Voor het eerste gesprek ga ik nogmaals in op de belangrijkste punten uit het kader. Ik loop het proces van de coaching nogmaals langs. Ik benoem de doelen en benadruk dat veiligheid en vertrouwen voorop staan in het traject. Ik benadruk dat ik altijd toestemming van je vraag, voordat ik gegevens met derden deel. (In het kader van geheimhoudingsplicht.) 

Om mijn vaardigheden als coach up-to-date te houden, heb ik regelmatig intervisiemomenten met collega-coaches en trainers. Daarnaast volg ik regelmatig verdiepende opleidingen om mijn expertise te vergroten. Zo hou ik mezelf altijd scherp. 

Colinda heeft mij rust en inzicht gegeven en de chaos in mijn hoofd weer hanteerbaar gemaakt.

Deelnemer

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem gerust contact op, ik ga graag met je in gesprek.

Voor meer informatie over mijn ervaring, deskundigheid en scholing vind je op mijn LinkedIn of kan je bellen: 06 42 89 33 20

Aanmelden