Zorgtraining

Thema's

  • persoonlijk leiderschap
  • effectieve communicatie
  • verbeteren en verdiepen samenwerking en onderlinge relaties
  • behalen van organisatie- en teamdoelen
  • bewustwording waarde organisatie en medewerkers
  • ontwikkeling op verschillende vlakken
  • reflectie eigen gedrag, persoonlijke effectiviteit

Leergang voor professioneel begeleiden bij dementie

De deelnemers verwerven kennis en inzichten over de beleving van het brein en dementie. Ook worden zij zich bewust van hun eigen handelen en mogelijke verbeteringen hierin.

Samenwerken met informele zorg

Tijdens deze training leren de deelnemers hoe zij de samenwerking tussen beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen verbeteren en versterken. Het doel is om een constructieve samenwerking te bereiken waarbij de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening behouden blijft, en de privacy van de cli├źnten is gewaarborgd.

Bij bewoners met een dementie is het van groot belang dat medewerkers zich kunnen verplaatsen in hun belevingswereld waardoor zij hen op de juiste manier kunnen benaderen. Dit vraagt een andere manier van denken; het is een bewustwordingsproces dat samenhangt met het verkrijgen van meer kennis omtrent de diverse vormen van dementie.Om dit te realiseren hebben wij Tineke en Colinda gevraagd dit proces te begeleiden, wat zij met workshops en coaching on the job hebben gedaan. De casuïstiek in de workshops was altijd zeer herkenbaar voor de medewerkers, wat de vertaalslag naar de praktijk makkelijker maakt.

Locatiemanagement zorgorganisatie

Aan de slag met deskundigheidsbevordering?

De trainingen over een specifiek thema, maar ook workshops, presentaties en lezingen bied ik op maat aan.

Aanmelden